Kullanım Koşulları

Bu Aydınlatma Metni ile hangi verileri neden topladığımızı ve bilgilerinizi nasıl güncelleyebileceğinizi, yönetebileceğinizi, başkalarına aktarabileceğinizi ve silebileceğinizi anlamanıza yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Product card image

Üçüncü Taraflar Aydınlatma Beyanı

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ak Makina Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satışı sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tarafınızca beyan edilen verilerin kaydedilmesi veya verilen kartvizitlerin saklanması suretiyle fiziki ortamda, otomatik olmayan yollarla ve internet sitenizde alenileştirdiğiniz bilgilerinizin kaydedilmesi veya tarafınızca gönderilen e-postalar aracılığıyla elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanakları; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunununun 5’inci maddesi uyarınca Şirketimizle aranızda sözleşme kurulabilmesi ve ifa edilebilmesi ve Şirketimizin meşru menfaatleridir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz: 

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınızı, fiziksel ortamda İstanbul Anadolu Yakası OSB Aydınlı Mah. Altıncı Sok. No:9 Tuzla adresine, elektronik ortamda hkoymen@akmakina.com adresine gönderebilirsiniz.